Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phổ biến kiến thức an toàn giao thông đường bộ tại Trường CĐ sư phạm Thừa Thiên Huế

Đây là hoạt động thường niên của Trường CĐ Giao thông Huế với các trường THPT, TC, CĐ và ĐH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đào tạo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, từ đó, góp phần đảm bảo an toàn và xây dựng văn hóa giao thông. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, năm nay hoạt động này lần đầu tiên được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Giảng viên Hoàng Thùy An trong buổi trực tuyến phổ biến kiến thức an toàn giao thông đường bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Buổi phổ biến kiến thức đã thu hút được 225 sinh viên tham gia trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế. Nội dung chủ yếu tập trung vào các tình huống và an toàn giao thông bằng xe hai bánh trong thực tế.

Nhiều sinh viên tham dự đánh giá các nội dung kiến thức khá sinh động và bổ ích, sẽ đem lại hiệu quả trong khi tham gia giao thông, dù chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cô Nguyễn Thị Bích Hằng – Phó trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên, Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế nhận xét:  Cách truyền đạt bằng những hình ảnh, video rất sinh động, các nội dung kiến thức phong phú, nên dù trực tuyến, sinh viên vẫn hào hứng đón nhận.

Trong thời gian tới hai trường sẽ tổ chức thêm một buổi phổ biến kiến thức an toàn giao thông đường bộ cho tân sinh viên Trường CĐ sư phạm Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Văn Sơn


Thông tin khác