Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi

1. Nguyễn Thanh Hải*, Trần Như Khuyên*, Nguyễn Thanh Hải**, Nguyễn Xuân Trung***, Trần Như Khánh*. Một số kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18/2013, trang 46-51.
* Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
** Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
*** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ô tô hạng B1 tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ô tô hạng B1 tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

4. Nguyễn Thanh Khanh*, Trần Đăng Huy**, Hoàng Hùng*, Đánh giá mức độ hài lòng của học viên về dịch vụ đào tạo lái xe ô tô hạng B1 tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 86, số 8, trang 147 - 155.
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Đại học Huế