Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đào tạo & cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động (Nhóm 1,2,3,4,5,6)

Trường Cao đẳng Giao thông Huế  được Bộ Lao Động Thương  Binh Và Xã Hội cấp phép đào tạo an toàn lao động  các nhóm 1,2,3,4,5,6 theo quyết định số 885/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo,  thực hiện hướng dẫn thực hành, hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hồ sơ an toàn lao động. Với phương châm uy tín, chất lượng huấn luyện, chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý anh chị học viên về tiến độ, chất lượng huấn luyện và giá cả trong lĩnh vực này.

Dưới đây là một số lĩnh vực đào tạo:

 • An toàn lao động leo cao
 • An toàn lao động trong công trường xây dựng
 • An toàn khi phá dỡ kết cấu công trình
 • An toàn lao động trong hàn cắt kim loại
 • An toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí
 • An toàn lao động trong kinh doanh Xăng Dầu, LPG
 • An toàn lao động cho nhân viên bán hàng
 • An toàn lao động trong vận hành máy
 • An toàn trong bệnh viện, tòa nhà.
 • An toàn trong sản xuất
 • An toàn trong lĩnh vực điện
 • An toàn trong lĩnh vực thương mai
 • An toàn trong vệ sinh công nghiệp
 • An toàn trong lĩnh vực nhà hàng
 • An toàn trong lĩnh vực may mặc
 • An toàn lao động trong lĩnh vực viễn thông

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động : Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Giám Đốc, P. GĐ Chi Nhánh, Quản Đốc Phân Xưởng, Trưởng Phòng ban, phó phòng được giao nhiệm vụ về ATLĐ ( Thời gian huấn luyện : 16h ).
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động : chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động, hoặc là người trực tiếp giám sát về ATLĐ : Trưởng Ban an toàn lao động, cán bộ an toàn, cán bộ kỹ thuật…( Thời gian huấn luyện : 48h ). 
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. …  ( Thời gian huấn luyện : 24h ). 
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động: kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh không trong 17 danh mục yêu cầu an toàn lao động, lao công vệ sinh…. …( Thời gian huấn luyện : 16h)
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế …( Thời gian huấn luyện : 16h)
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động …( Thời gian huấn luyện : 4h)

                        Mọi thông tin chi tiết, quý công ty vui lòng liên hệ:

                        TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

                        Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế

                        Điện thoại: 02343932003

                        Hotline: 0905.599.322 (Mr.Phong), 0914.426.000 (Mr. Tuấn Anh)

                        Email: ltphong.gtvthue@gmail.com


Thông tin khác