Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn

Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn

3. Nguyễn Văn Công*, Nguyễn Văn Ngôn**, Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (126).
* Trường Đại học Quang Trung
** Trường Cao đẳng Giao thông Huế 

Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Nguyễn Thanh Khanh*, Hoàng Hùng*, Hoàng Hương Trầm*, Ngô Tuấn Huy*, Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 3 (47), tr. 3-11.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Hoàng Hùng*, Nguyễn Đăng Hào**, Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 4 (48), tr. 11-21.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Kinh tế Huế