Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!


Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Transport college of Hue

365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
ĐT: (0234) 3 823044 -104 - Fax: (0234) 3 884545
Email: daotao@cdgthue.edu.vn
Website: http://www.cdgthue.edu.vn

HỎI ĐÁP & TƯ VẤN