Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Ban giám hiệu


Ảnh giáo viên

Trương Diên Thọ

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy

tdtho.cdgt@thuathienhue.gov.vn


Ảnh giáo viên

Ngô Sĩ Các

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô máy kéo

nscac.cdgt@thuathienhue.gov.vn

Ảnh giáo viên

Nguyễn Anh Tài

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

ngatai.cdgt@thuathienhue.gov.vn

Ảnh giáo viên

Nguyễn Hữu Trí

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô máy kéo

nhtri.cdgt@thuathienhue.gov.vn