PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1993, thành lập Phòng Tài vụ.

  • Năm 2005, đổi tên thành Phòng Tài chính kế toán.

Địa chỉ:____         Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________         365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:           0543. 823044 - Nhánh 106
Trưởng phòng:    Cử nhân Lê Thị Loan

 

Họ và tên: Lê Thị Loan
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Lê Uyên Phương
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Lê Văn Anh
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Ngô Thị Kiều Oanh
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Thu
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 8/2017
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 8 năm 2017
Read more

Thời khóa biểu