Họ và tên: Huỳnh Văn Đính
Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Công nghệ thông tin
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến

    • Huỳnh Văn Đính, Nguyễn Xuân Trung. 2012. Sổ lên lớp hàng ngày online trong Gmail. Loại B

Danh hiệu, khen thưởng

    • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012)

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu