Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải - Du lịch
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ

    • Trực tiếp theo dõi và lắp đặt hệ thống giám sát hành trình.
    • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài báo

Giới thiệu

Thời khóa biểu