Họ và tên: Ngô Quốc Hưng
Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ

  • Trực tiếp theo dõi và quản lý hệ thống Website, Email của Trường.
  • Hỗ trợ phần mềm, ứng dụng CNTT.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Hoạt động khoa học, sáng kiến

  • 3 bài đăng tạp chí, kỷ yếu khoa học
  • 3 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến

Giới thiệu

Thời khóa biểu