Họ và tên: Hoàng Hùng
Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ

  • Trực tiếp theo dõi và thực hiện các hoạt động khảo thí.
  • Trực tiếp theo dõi và thực hiện hoạt động sáng kiến.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.


Các môn tham gia giảng dạy

  • Sơ cấp: Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông, luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe ô tô
  • Trung cấp: Quản trị doanh nghiệp; Khởi tạo doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp;
  • Cao đẳng: Quản trị doanh nghiệp;
  • Đại học (thỉnh giảng): Quản trị doanh nghiệp; Quản trị học; Kinh tế vĩ mô; Phương pháp nghiên cứu khoa học;


Hoạt động khoa học, sáng kiến

Bài đăng tạp chí (11)

Tập bài giảng

  • Hoàng Hùng (2014),Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp, Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.

Sáng kiến

  • Hoàng Hùng (2015), Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đóng vai vào giảng dạy học phần Pháp luật kinh tế hệ trung cấp chuyên nghiệp tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Loại C.

 

Danh hiệu, khen thưởng

  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018)
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013,2018)
  • Giáo viên dạy giỏi TCCN cấp tỉnh (giải Nhất - 2005)
  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (giải Ba - 2014; giải Nhì - 2013; Giải nhất - 2004)

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu