PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ:____Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________       365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại:  054.3823044 – nhánh 119

Trưởng phòng: Thạc sĩ Ngô Sĩ Các

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ Đặng Văn Phước

Giới thiệu

Thời khóa biểu