Họ và tên: Nguyễn Ánh Vân
Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam
  Cử nhân Kế toán
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoạt động khoa học

Danh hiệu khen thưởng

  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (giải Nhì 2014)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013, 2014)
  • Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014)

Giới thiệu

Thời khóa biểu