Họ và tên: Đào Ngọc Quí
Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu