Họ và tên: Ngô Thùy Chi
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kế toán
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu