Họ và tên: Nguyễn Đặng Phước Lâm
Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử viễn thông
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu