KHOA XÂY DỰNG

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Thành lập vào ngày 05 tháng 9 năm 2006.
  • Đào tạo các ngành Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ trung cấp.
  • Tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, liên thông đại học và hệ sơ cấp nghề.

Địa chỉ:____        Tầng II nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________         365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng khoa:   Thạc sĩ Phan Quang Bình

Họ và tên: Phan Quang Bình
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Phạm Trường Hiếu
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Huỳnh Việt Hưng
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên: Nguyễn Vũ Long
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngôn
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Đỗ Trung
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu