Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 270 B2 05/04/2018
2 188 D 05/04/2018
3 188 E 05/04/2018
4 204 F 05/04/2018
5 193 C 05/04/2018
6 32 B1 Tự động 05/04/2018
7 271 B2 23/04/2018
8 194 C 23/04/2018
9 205 F 23/04/2018
10 189 D 23/04/2018
11 189 E 23/04/2018
12 33 B1 Tự động 23/04/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu