Nhà trường tổ chức chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 Khóa 31, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 27/9/2017  nộp tại:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

- Thời gian học: Ba ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017

- Kế hoạch sát hạch: sáng ngày 29/9/2017, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

- Lịch học cụ thể: 

Khóa 31 Thứ 3
(26/9/17)
Thứ 4
(27/9/17)
Thứ 5
(28/9/17)
Sáng
(7h30 - 11h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Chiều
(13h30 - 17h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Tối
(18h00 - 21h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch

Giới thiệu

Thời khóa biểu