17. Lê Quang Kính*, Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ trên xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và bướm ga điều khiển điện tử, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, 23, tr. 48 - 53.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế


 

 

Tóm tắt

Trong quá trình tập lái xe ô tô, do chưa quen với thao tác điều khiển xe ô tô, khi gặp tình huống nguy hiểm học viên tập lái thường đạp nhầm bàn đạp phanh thành bàn đạp ga, lúc đó giáo viên phải đạp phanh phụ để dừng xe. Do vừa đạp ga tăng tốc vừa đạp phanh để giảm tốc độ nên hiệu quả phanh không cao dẫn đến những tình huống nguy hiểm trong quá trình tập lái, đặc biệt là tập lái trên xe ô tô sử dụng hộp số tự động. Để hệ thống phanh phụ hoạt động giống như hệ thống phanh chính tác giả đã nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển đóng bướm ga ở chế độ cầm chừng khi đạp phanh phụ trên xe ô tô tập lái. Bài báo này so sánh quãng đường phanh của xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và điều khiển bướm ga bằng điện tử khi phanh khẩn cấp bằng phanh phụ. Kết quả thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô QCVN: 09/2011/BGTVT cho thấy hệ thống phanh phụ có bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ làm tăng hiệu quả phanh phụ (giảm quãng đường phanh, giảm 17-13,4 = 3,6m với vận tốc bắt đầu phanh là 50 km/h, xe đầy tải) khi gặp tình huống nguy hiểm, học viên giữ chân ga và giáo viên sử dụng bàn đạp phanh phụ để phanh.

Từ khóa: Bướm ga điện tử (ETCS-i), chế độ cầm chừng, bàn đạp phanh, bàn đạp ga, phanh phụ, hộp số tự động.

Xem toàn văn

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu