Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 8 năm 2017 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 254 B2 07/8/2017
2 172 D 07/8/2017
3 172 E 07/8/2017
4 187 F 07/8/2017
5 175 C 07/8/2017
6 255 B2 21/8/2017
7 176 C 21/8/2017
8 188 F 21/8/2017
9 173 D 21/8/2017
10 173 E 21/8/2017
11 19 B1 Tự động 21/8/2017

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu