Họ và tên: Trương Diên Thọ
Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy

Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Số điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ
1. Giúp Hiệu trưởng thực hiện đào tạo hệ sơ cấp nghề
2. Trực tiếp chỉ đạo các công tác:

  • Ban giáo viên thực hành
  • Tổ chức thi tốt nghiệp, sát hạch cấp giấy phép lái xe và các nghề khác thuộc sơ cấp nghề.
  • Quản lý xe ô tô tập lái, cấp phát nhiên liệu
  • Tổ chức hội thi xe đẹp, xe tốt
  • Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bảo lụt; bảo hộ lao động, vệ sinh; an ninh, trật tự
  • Phó chủ tịch Hội đồng Sáng kiến


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Sáng kiến

  • Nguyễn Trường Thanh, Trương Diên Thọ. 2010. Tính định mức thay dầu nhờn động cơ cho xe sát hạch trong hình theo số nhiên liệu tiêu thụ. Loại C
  • Trương Diên Thọ, Nguyễn Trọng Trường. 2009. Bộ chuyển đổi 02 CPU. Loại C
  • Phạm Trường Hiếu, Phan Quang Bình, Trương Diên Thọ. 2009. Thiết kế mái che cửa sổ Nhà trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB. Loại C

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu