Họ và tên: Nguyễn Đăng Thông
Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn:

 

 • Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 • Kỹ sư Cơ khí động lực
 • Cử nhân Chính trị
Chức vụ: Hiệu trưởng
Số điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ
1. Phụ trách công tác toàn diện của trường
2. Trực tiếp phụ trách các công tác:

  • Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức cán bộ; tài chính; đào tạo cán bộ, giáo viên; xây dựng cơ bản.
  • Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng Sư phạm.


Các môn giảng dạy

  • Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Giáo dục Chính trị

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến

  • 5 bài đăng tạp chí, kỷ yếu khoa học
  • 1 giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo
  • 3 đề tài khoa học và công nghệ
  • 19 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến

 

Danh hiệu, khen thưởng:

  • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2011, 2017)
  • Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" (2016)
  • Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" (2015)
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014)
  • Nhà Quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh (2014)
  • Trí thức Việt Nam tiêu biểu trên mặt trận Kinh tế - Xã hội (2014)
  • Top 100 Nhà lãnh đạo giỏi (2014)

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu