Bí thư:                                              Đ/c Trần Hoàng Đợi

Phó Bí thư:                                      Đ/c Nguyễn Đặng Phước Lâm

Ủy viên thường vụ:                         Đ/c Ngô Quốc Hưng

Ủy viên BCH:    

      • Hoàng Minh Hùng - Chi đoàn CĐ01
      • Trần Văn Huy - Chi đoàn CBGV
      • Ngô Quý Hưng - Chi đoàn CBGV
      • Tạ Quang Hưng - Chi đoàn CĐ01
      • Phan Tại Khương Hoàng - Chi đoàn CBGV
      • Đặng Thị Hoài Phương - Chi đoàn CBGV
      • Nguyễn Ánh Vân - Chi đoàn CBGV
      • Lê Vũ Quỳnh Viên - Chi đoàn CBGV

Giới thiệu

Thời khóa biểu