Bí thư:                                              Đ/c Trần Hoàng Đợi

Phó Bí thư:                                      Đ/c Nguyễn Đặng Phước Lâm

Ủy viên thường vụ:                         Đ/c Ngô Quốc Hưng

Ủy viên BCH:    

      • Hoàng Minh Hùng - Chi đoàn CĐ01
      • Trần Văn Huy - Chi đoàn CBGV
      • Ngô Quý Hưng - Chi đoàn CBGV
      • Tạ Quang Hưng - Chi đoàn CĐ01
      • Phan Tại Khương Hoàng - Chi đoàn CBGV
      • Đặng Thị Hoài Phương - Chi đoàn CBGV
      • Nguyễn Ánh Vân - Chi đoàn CBGV
      • Lê Vũ Quỳnh Viên - Chi đoàn CBGV

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu