Nhà trường tổ chức chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 Khóa 30, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 19/7/2017  nộp tại:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

- Thời gian học: Hai ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2017

- Kế hoạch sát hạch: sáng ngày 21/7/2017, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

- Lịch học cụ thể: 

Khóa 30 Thứ 4
(19/7/17)
Thứ 5
(20/7/17)
Sáng
(7h30 - 11h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Chiều
(13h30 - 17h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Tối
(18h00 - 21h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch

Giới thiệu

Thời khóa biểu