Lịch học Học kỳ II các lớp cao đẳng Khóa 17 năm học 2017-2018

Lớp CD17OT01

Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, học tại phòng D.1-2

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
1 Kỹ năng mềm Vẽ kỹ thuật Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Cấu tạo chung ô tô Cơ khí đại cương Sáng
2 Kỹ năng mềm Vẽ kỹ thuật Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Cấu tạo chung ô tô Cơ khí đại cương  
3 Khí nén và thủy lực ứng dụng Vẽ kỹ thuật Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Cấu tạo chung ô tô Cơ khí đại cương  
4 Khí nén và thủy lực ứng dụng Vẽ kỹ thuật Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Cấu tạo chung ô tô Vẽ kỹ thuật  
5 Khí nén và thủy lực ứng dụng   Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Sinh hoạt lớp Vẽ kỹ thuật  
6           Chiều 
7   TH nguội cơ bản   TH hàn cơ bản     
8   TH nguội cơ bản    TH hàn cơ bản    
9    TH nguội cơ bản    TH hàn cơ bản    
10    TH nguội cơ bản    TH hàn cơ bản    

 

Lớp CD17GT01

Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, học tại Phòng D.1-1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú
1 AutoCad Vật liệu xây dựng Trắc địa Tổng quan cầu đường bộ Cơ lý thuyết Vẽ kỹ thuật công trình  Sáng
2 AutoCad Vật liệu xây dựng Trắc địa Tổng quan cầu đường bộ Cơ lý thuyết  Vẽ kỹ thuật công trình  
3 AutoCad Vật liệu xây dựng Trắc địa Tổng quan cầu đường bộ Cơ lý thuyết  Vẽ kỹ thuật công trình  
4 AutoCad Vật liệu xây dựng Trắc địa Tổng quan cầu đường bộ Địa chất - Cơ học đất  Vẽ kỹ thuật công trình  
5 AutoCad Sinh hoạt lớp    Tổng quan cầu đường bộ Địa chất - Cơ học đất    
6             Chiều 
7   Trắc địa          
8   Trắc địa          
9   Trắc địa          
10   Trắc địa          

 

Lớp CD17KD01

Áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, học tại phòng C.2-1

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú
1 Pháp luật kinh tế Soạn thảo văn bản Kinh tế vĩ mô Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nguyên lý thống kê kinh tế Kinh tế vi mô Sáng
2 Pháp luật kinh tế Soạn thảo văn bản Kinh tế vĩ mô Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nguyên lý thống kê kinh tế Kinh tế vi mô  
3 Pháp luật kinh tế Soạn thảo văn bản Kinh tế vĩ mô Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nguyên lý thống kê kinh tế Kinh tế vi mô  
4 Pháp luật kinh tế Soạn thảo văn bản Kinh tế vĩ mô Tin học ứng dụng trong kinh doanh Nguyên lý thống kê kinh tế Kinh tế vi mô  
5   Soạn thảo văn bản   Sinh hoạt lớp Nguyên lý thống kê kinh tế    
6             Chiều