Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 33 tháng 1/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 Khóa 32, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 10/01/2018  nộp tại:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

- Thời gian học: Ba ngày 09/01 đến 11/01/2018

- Kế hoạch sát hạch: sáng ngày 12/01/2018, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

- Lịch học cụ thể: 

Khóa 33 Thứ 3
(09/01/18)
Thứ 4
(10/01/18)
Thứ 5
(11/01/18)
Sáng
(7h30 - 11h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Chiều
(13h30 - 17h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Tối
(18h00 - 21h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch