Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho tất cả các học viên hệ sơ cấp, học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên hệ cao đẳng và hệ liên thông thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 cụ thể như sau:

- Học sinh các lớp TCCN khóa 12 và sinh viên các lớp hệ liên thông được nghỉ học ngày 01/01/2018.

- Sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 01 (CD16) và khóa 02 (CD17) được nghỉ ngày 01/01/2018

- Học viên các lớp hệ sơ cấp học theo lịch tuần.

Đề nghị các khoa thông báo cho giáo viên, học sinh, sinh viên và các phòng, trung tâm có liên quan triển khai thực hiện./.