Công nhận danh hiệu thi đua năm 2017

Vừa qua, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã có Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2017. Theo đó, công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 151/155 cá nhân (chiếm tỷ lệ 97,4%) và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 15 cá nhân (chiếm 9,7%). Tập thể Trường và 12/12 bộ phận được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

1. Hồ Hải An

Phó Giám đốc TT Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

2. Ngô Sĩ Các

Trưởng phòng Đào tạo

3. Hoàng Tiến Dũng

Giám đốc TT Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

4. Lê Quang Hoàng

Giám đốc Trung tâm Sát hạch

5. Hoàng Hùng

Chuyên viên phòng Khoa học, Đối ngoại và ĐBCL

6. Ngô Quý Hưng

Giáo viên TT Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

7. Trần Văn Huy

Giáo viên TT Thí nghiệm và KĐXD

8. Nguyễn Thanh Khanh

Trưởng khoa Kinh tế

9. Lê Quang Kính

Giám đốc TT Bảo trì và sửa chữa ôtô

10. Nguyễn Văn Ngôn

Giáo viên Khoa xây dựng

11. Lê Thanh Phong

Giám đốc TT Thí nghiệm và KĐXD

12. Nguyễn Đăng Thông

Hiệu trưởng

13. Nguyễn Xuân Trung

Trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và ĐBCL

14. Phạm Thị Ngọc Trung

Giáo viên khoa Kinh tế

15. Nguyễn Minh Tuấn

Giáo viên khoa Cơ điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

1. Khoa Cơ điện

2. Khoa Kinh tế

3. Khoa Xây dựng

4. Phòng Đào tạo

5. Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng

6. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

7. Phòng Tài chính kế toán

8. Phòng Tổ chức – Hành chính

9. Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô

10. Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

11. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

12. Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng

So với năm 2016, chiến sĩ thi đua nhiều hơn 3 người.

 

Quyết Thắng