Thông báo về việc chuyển kế hoạch thi tốt nghiệp các khóa học lái xe ô tô ngày 12/11

Hiện nay do thời tiết mưa lũ nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch học và sát hạch một số lớp học lái xe của Nhà tường và TTDN Tâm An đăng ký sát hạch tại Trường.

Vì vậy kế hoạch học và thi có sự thay đổi cụ thể như sau:

1. TTDN Tâm An chuyển kế hoạch sát hạch ngày 9/11 sang ngày 10/11 ( T6).

2. Các khóa thi Tốt nghiệp tại trường gồm: 174C, 254 B2, 18 B1TĐ, 175D, 175E, 191F chuyển kế hoạch thi tốt nghiệp từ ngày 12/11 sang ngày 14/11 ( T3) tuần sau. Kế hoạch sát hạch không thay đổi.

Vì vậy Phòng Đào tạo kính thông báo đến cán bộ giáo viên và học viên các khóa trên được biết để thực hiện.
Trân trọng!