Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 32 tháng 11/2017

Nhà trường tổ chức chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 Khóa 32, cụ thể như sau: 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 01/11/2017  nộp tại:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

- Thời gian học: Ba ngày 31/10 đến 02/11/2017

- Kế hoạch sát hạch: sáng ngày 03/11/2017, tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

- Lịch học cụ thể: 

Khóa 32 Thứ 3
(31/10/17)
Thứ 4
(01/11/17)
Thứ 5
(02/11/17)
Sáng
(7h30 - 11h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Chiều
(13h30 - 17h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
Tối
(18h00 - 21h00)
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch
- Pháp luật GTĐB
- T.hành lái xe: Tại TT Sát hạch